Monthly Archives: јуни 2013

Неписменоста – сè уште проблем?!

Неписменоста кај луѓето ја евидентираме секојдневно и секаде, дури и на јавните места, се греши во пишувањето на голема буква, интерпукциски знаци, пишувањето и изговарањето на нелитературни зборови. Редовна констатација меѓу луѓето е дека неписменост постои, но никој не признава дека спаѓа во таа група.