Category Archives: анализи

Неписменоста – сè уште проблем?!

Неписменоста кај луѓето ја евидентираме секојдневно и секаде, дури и на јавните места, се греши во пишувањето на голема буква, интерпукциски знаци, пишувањето и изговарањето на нелитературни зборови. Редовна констатација меѓу луѓето е дека неписменост постои, но никој не признава дека спаѓа во таа група.

Наставник – колку тоа г(о)рдо звучи

За достоинството на наставничката професија

Да се биде наставник некогаш било гордост. Денес оваа професија е најозборуваната и најкритикуваната. Што придонесе да се случи ова во еден релативно краток период? Зошто и покрај сето тоа голем број млади сакаат да работат во образование?

Може ли да се оцени оценувањето?

Неодамна на интернет кружеше една писмена работа од ученик од Берово на тема „Првиот снег“ што предизвика многу коментари и за писмената и за оценката и повратната информација од наставникот. Има и други вакви примери: за темата „Што е храброст“ еден ученик цел лист го црта со линии и на крајот пишува „е ова е храброст“, па еден ученик кој напишал цела писмена без интерпункциски знаци, па истите ги наредил на крајот од текстот и напишал: „Иш на своите места“. Колку и да ни се забавни овие појави, толку повеќе нè тераат на размислување. Каде е проблемот: во учениците (очигледно не се работи за ученици со потешкотии), во наставникот (досадни и некреативни теми), во наставната програма (ограниченост или несоодветност)?

ИКТ иновации во образованието во РМ

shqip

Иновациите во секое општество, па така и во нашето општество се сегменти околу коj се индуцира развојот и прогресот и ако на тоа се надоврзат иновации во образованието, како дел од клучните  столбови на секое демократско општество, неминовно е да бидат големи очекувањата.