Category Archives: согледувања

Неписменоста – се уште проблем?! (2) – согледувања од терен

Од Роза Китрозоска

Во 21. век  да зборуваш за неписменост е навистина чудно. Во ова море од информации и лесен пристап до сите најнови достигнувања парадоксално е да пишуваш за оваа тема.