Monthly Archives: јануари 2013

A mund të notohet vlerësimi?

Para do kohësh në internet qarkullonte një hartim me shkrim i një nxënësi nga Berova në temën “Bora e parë”, që shkaktoi shumë komente edhe për vetë hartimin edhe për notën dhe informatën kthyese nga arsimtari. Ka edhe shembuj të tjerë të këtillë: për temën “Ç’është guximi” një nxënës e ka mbushur gjithë faqen me vija dhe në fund ka shkruar ”ky është guximi”, pastaj një nxënës e ka shkruar gjithë hartimin me shkrim pa shenja të pikësimit, dhe ato i ka shkruar në fund të tekstit dhe ka shkruar: ”Tani ikni nëpër vendet tuaja “. Sa më shumë që këto dukuri të na duken zbavitëse, aq më tepër na çojnë të mendojmë. Ku është problemi: te nxënësit (është e qartë se nuk bëhet fjalë për nxënës me pengesa në zhvillim), te arsimtari (tema të mërzitshme dhe jokreative), në programin arsimor (i kufizuar ose joadekuat)?

Inovacionet e TKI-së në arsim në RM

македонски

Inovacionet në çdo shoqëri, e poashtu edhe në shoqërinë tonë, janë segmente rreth të cilave inicohet zhvillimi dhe progresi, dhe nëse me këtë ndërlidhen inovacionet në arsim si pjesë e shtyllave kryesore të çdo shoqërie, është e pashmangshme që pritjet të jenë të mëdha.