Monthly Archives: март 2013

Arsimtar – një profesion i (nën)çmuar

Për dinjitetin e profesionit të arsimtarit

Të jesh arsimar më parë ka qenë krenari. Sot ky profesion është më i përfoluri dhe më i kritikuari. Cili ishte shkaku që ndodhi kjo në një periudhë relativisht të shkurtër kohore? Pse, edhe përkundër gjithë kësaj, një numër i madh të rinjsh dëshirojnë të punojnë në arsim?