Monthly Archives: јули 2013

Analfabetizmi – akoma problem?!

Analfabetizmin te njerëzit e vërejmë për çdo ditë dhe çdokund, madje edhe në vendet publike, gabohet në shkruarjen e shkronjës së madhe, te shenjat e pikësimit, në shkruarjen dhe shqiptimin e fjalëve joletrare. Konstatim i rregullt ndërmjet njerëzve është se ka analfabetizëm, por askush nuk e pranon se bën pjesë në këtë grup.